— Politika zasebnosti —

Naša politika zasebnosti je sestavljena v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Določa pogoje uporabe spletnih strani www.domačapeka.si ali www.domacapeka.com, ki ju upravlja družba DOMAČA PEKA, d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik), ter pogoje obdelave osebnih podatkov, ki jih zbira ponudnik.

Ponudnik

DOMAČA PEKA, d.o.o., Ljubljana
Igriška ulica 3
1000 Ljubljana

Tel. (01) 432 53 41
info@domačapeka.si

Matična št. 5376211
ID za DDV SI65694066

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik preko spletne strani www.domačapeka.si ali www.domacapeka.com zbira osebne podatke strank. Kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Naša politika glede varovanja osebnih podatkov:

  • Osebnih podatkov nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih obdelovala katerakoli tretja oseba.
  • Osebne podatke hranimo, dokler je to nujno potrebno za izpolnjevanje namena, zaradi katerega so bili zbrani oziroma do preklica privolitve posameznika.
  • Zavezujemo se k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov naših strank.
  • Osebne podatke obdelujemo samo za to pooblaščene osebe ponudnika.
  • Pravila o varstvu osebnih podatkov bomo v bodoče spreminjali in dopolnjevali v skladu s spremembami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Namen obdelave zbranih osebnih podatkov

Osebne podatke strank, ki nam na spletni strani preko kontaktnega obrazca oddajo sporočilo, bomo uporabili izključno za odgovor na zastavljeno vprašanje oziroma povpraševanje.

Postopek uveljavljanja pravic posameznika

  • Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma pravicah posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), se lahko povežete z upravljalcem osebnih podatkov DOMAČA PEKA, d.o.o., Ljubljana, Igriška ulica 3, 1000 Ljubljana, po pošti, elektronski pošti na naslov info@domačapeka.si ali na telefon (01) 432 53 41.
  • Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.
  • Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Pravica do pritožbe

Če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu na naslov Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, telefon 01 230 97 30, e-naslov gp.ip@ip-rs.si.